Tag Archive: เทคนิคคิดเลขให้เร็ว

ก.ย. 29

เทคนิคคิดเลขให้เร็ว

download : http://www.mediafire.com/?ndm20mmgk4w

เม.ย. 30

คณิตคิดเร็วครับ เทคนิคคิดเลขให้เร็ว

คณิตคิดเร็ว ครับ เทคนิคคิดเลขให้เร็ว ง่ายมากครับ
เป็นการคิดเลขง่ายๆครับ
อ่าน แล้วเข้าใจด้วยการสอนแบบง่ายๆ
แล้วคุณจะคิดเลขได้เร็วขึ้นทันตาเลย


http://www.mediafire.com/?ndm20mmgk4w

Powered by Facebook Like Button plugin for WordPress

Ads Plugin created by Jake Ruston's Wordpress Plugins - Sponsored by Tuff Shed.