พ.ค. 09

แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.1-6

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1
แผน การจัดการเรียนรู้ ป.2
แผน การจัดการเรียนรู้ ป.3
แผน การจัดการเรียนรู้ ป.4
แผน การจัดการเรียนรู้ ป.5
แผน การจัดการเรียนรู้ ป.6

พ.ค. 07

วิจัย วิทยาศาสตร์ ,ช่วงชั้นที่ 1-3

ช่วงชั้นที่ 1
ช่วงชั้นที่ 2
ช่วงชั้นที่ 3

พ.ค. 07

โมเดลกระดาษ 140 แบบ ปริ้นปุ๊บ ทำได้ปั๊บ

พ.ค. 07

แนวข้อสอบ O-net+A-net+แนวข้อสอบ Entrance และ อบต.

แนวข้อสอบข้อสอบ O-net+A-net+แนวข้อสอบ Entrance

download : http://www.mediafire.com/?ot2zmutzdym

รวมแนวข้อสอบ บรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล

download : http://www.mediafire.com/?tdmm0fmyymz

พ.ค. 07

โปรแกรมสร้างโจทย์คณิตศาสตร์

โปรแกรมสร้างโจทย์ คณิตศาสตร์ง่ายๆ ทั้งบวก ลบ คูณ หาร เปรียบเทียบ ฯลฯ พร้อม serial

ตัวอย่างโจทย์บวกเลข 1 หน่วย
ตัวอย่างโจทย์เปรียบเทียบตัวเลข 1 หลัก

http://www.4shared.com/file/256491409/81cbe4b2/_online.html

พ.ค. 03

แผนการจัดการ เรียนรู้ภาษาไทย ป.1-6

แผน ภาษาไทย ป.1 เทอม 1
แผน ภาษาไทย ป.1 เทอม 2
แผน ภาษาไทย ป.2 เทอม 1
แผน ภาษาไทย ป.2 เทอม 2
แผน ภาษาไทย ป.3 เทอม 1
แผน ภาษาไทย ป.3 เทอม 2
แผน ภาษาไทย ป.4 เทอม 1
แผน ภาษาไทย ป.4 เทอม 2
แผน ภาษาไทย ป.5 เทอม 1
แผน ภาษาไทย ป.5 เทอม 2
แผน ภาษาไทย ป.6 เทอม 1
แผน ภาษาไทย ป.6 เทอม 2

พ.ค. 03

แผนการจัดการ เรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.1-6

แผน การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 1
แผน การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 2
แผน การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.2 เทอม 1
แผน การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.2 เทอม 2
แผน การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.3 เทอม 1
แผน การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.3 เทอม 2
แผน การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.4 เทอม 1
แผน การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.4 เทอม 2
แผน การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.5 เทอม 1
แผน การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.5 เทอม 2
แผน การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.6 เทอม 1
แผน การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.6 เทอม 2

เม.ย. 30

แนวข้อสอบบรรจุครู

download : http://www.mediafire.com/?1zyyzgznyt0

เม.ย. 30

Science Scott Foresman หนังสือชุดวิทยาศาสตร์ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา

Science Scott Foresman
เป็นหนังสือชุดวิทยาศาสตร์ในระดับ ประถมศึกษาโดยเริ่มต้นตั้งแต่ระดับอนุบาลเป็นต้นไป
หนังสือชุดนี้นำเสนอวิธีการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ในระบบใหม่โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏีมาลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ไปได้อย่างแท้จริงการนำเสนออย่างมีกลวิธีของหนังสือ ชุดนี้จะทำให้เด็ก ๆ สนุกไปกับการเรียนรู้ ทำให้พวกเขารู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นธรรมชาติที่พวกเขาจำ เป็นต้องศึกษาเพื่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข
สำหรับคุณครูหนังสือ คู่มือครูจะช่วยแนะแนวทางการสอน ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระคุณครูในการเตรียมการสอน และทำให้การสอนดำเนินไปอย่างถูกทางและมีประสิทธิภาพ

เป็นไฟล์.PDF บางชุดมีเสียงเพื่อฝึกการฟัง และออกเสียง ไฟล์ที่มีอาจจะไม่ครบทั้งหมด มีเท่าที่หามาได้

เม.ย. 30

ฝึกฟุตฟิตอังกฤษ สำหรับผู้เริ่มต้น

CD-ROM ฝึกฟุตฟิตอังกฤษ สำหรับผู้เริ่มต้น

Page 17 of 21« First...10...1516171819...Last »
Powered by Facebook Like Button plugin for WordPress

Ads Plugin created by Jake Ruston's Wordpress Plugins - Sponsored by Tuff Shed.