มิ.ย. 27

หลักสูตรสถานศึกษา และกลุ่มสาระ 51


หลัก สูตร51
สุขศึกษา และพลศึกษา.rar
สังคม ศึกษา NEW.rar
ศิลปะ NEW.rar
ภาษา ไทย NEW.rar
ภาษา ต่างประเทศ.rar
คณิตศาสตร์.rar
กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน.rar
การ งานอาชีพและเทคโนโลยี.rar

ดาวน์โหลดที่นี่

มิ.ย. 20

แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ม.4-6

แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.4
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.5
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.6

มิ.ย. 19

แผนการสอนการใช้ microsoft word

แผนการสอนการใช้ microsoft word

มิ.ย. 19

แผนการใช้ Dreamveaver

แผนการใช้ Dreamveaver

มิ.ย. 17

แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ม.1-3

แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.1
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.2
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.3

มิ.ย. 17

แผนการจัดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ ป.1-6

แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.1
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.2
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.3
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.4
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.5
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.6

มิ.ย. 06

รวมแผนการสอน ม.3

แผน Greenlight ม.3.rar
แผน Postcard ม.3.rar
แผน งานช่าง ม.1-3.rar
แผน งานธุรกิจ ม.1-3.rar
แผน งานบ้าน ม.1-3.rar
แผน งานประดิษฐ์ ม.1-3.rar
แผน งานเกษตร ม.1-3.rar
แผน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3.rar
แผน ทัศนศิลป์ ม.3.rar
แผน ประวัติศาสตร์ ม.3.rar
แผน พระพุทธศาสนา ม.3.rar
แผน ภาษาไทย ม.3.rar
แผน ภูมิศาสตร์ ม.3.rar
แผน วิทยาศาสตร์ ม.3.rar
แผน สุขศึกษา ม.3.rar
แผน หน้าที่พลเมือง ม.3.rar
แผน เศรษฐศาสตร์ ม.3.rar

มิ.ย. 06

รวมแผนการสอน ม.2

แผน Greenlight ม.2.
แผน Postcard ม.2.rar
แผน คณิตศาสตร์ ม.2.rar
แผน งานช่าง ม.1-3.rar
แผน งานธุรกิจ ม.1-3.rar
แผน งานบ้าน ม.1-3.rar
แผน งานประดิษฐ์ ม.1-3.rar
แผน งานเกษตร ม.1-3.rar
แผน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2.rar
แผน ทัศนศิลป์ ม.2.rar
แผน ประวัติศาสตร์ ม.2.rar
แผน พระพุทธศาสนา ม.2.rar
แผน ภาษาไทย ม.2.rar
แผน ภูมิศาสตร์ ม.2.rar
แผน วิทยาศาสตร์ ม.2.rar
แผน สังคมศึกษา ม.2.rar
แผน สุขศึกษา ม.2.rar
แผน หน้าที่พลเมือง ม.2.rar
แผน เศรษฐศาสตร์ ม.2.rar

มิ.ย. 06

รวมแผนการสอน ม.1

แผน Green light ม.1.rar
แผน Postcards ม.1.rar
แผน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1-2.rar
แผน งานช่าง ม.1-3.rar
แผน งานธุรกิจ ม.1-3.rar
แผน งานบ้าน ม.1-3.rar
แผน งานประดิษฐ์ ม.1-3.rar
แผน งานเกษตร ม.1-3.rar
แผน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1.rar
แผน ทัศนศิลป์ ม.1.rar
แผน ประวัติศาสตร์ ม.1.rar
แผน พระพุทธศาสนา ม.1.rar
แผน ภาษาไทย ม.1.rar
แผน ภูมิศาสตร์ ม.1.rar
แผน วิทยาศาสตร์ ม.1.rar
แผน สุขศึกษา ม.1.rar
แผน หน้าที่พลเมือง ม.1.rar
แผน เศรษฐศาสตร์ ม.1.rar

พ.ค. 30

โครงงานภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2-3

โครง งานภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2
โครง งานภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3

Page 15 of 21« First...10...1314151617...20...Last »
Powered by Facebook Like Button plugin for WordPress

Ads Plugin created by Jake Ruston's Wordpress Plugins - Sponsored by Tuff Shed.