Category Archive: ข้อสอบคณิตศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้,สื่อการสอน,แบบทดสอบ,วิจัยในชั้นเรียน

เม.ย. 18

ข้อสอบโควตา มหาวิทยาลัยข่อนแก่นวิชาคณิตศาสตร์

 

ดาวน์โหลดคลิ๊ก

เม.ย. 18

ข้อสอบคณิตศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ม.ต้น

ประกอบด้วย

ครั้งที่ 2 ปี 2547

ครั้งที่ 3 ปี 2548 รอบชิงชนะเลิศ

ครั้งที่ 5 ปี 2550

ครั้งที่ 6 ปี 2551

เม.ย. 18

แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ วิชาคณิตศาสตร์

แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ วิชาคณิตศาสตร์
แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2009 วิชาคณิตศาสตร์
Math O-net_1
Math A-net_2
Math A-net_3
แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2008 วิชาคณิตศาสตร์
Math O-net_1
Math A-net_2
Math A-net_3
แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2007 วิชาคณิตศาสตร์
Math O-NET(คาบ 1)
Math A-NET(คาบ 2)
Math A-NET(คาบ 3)

สรุปคณิตศาสตร์จากจุฬา เป็นเนื่อหาสรุปเกือบกับเรื่องต่างๆทั้งเนิ้อหาโอเน็ตพร้อมโจทย์ตัวอย่าง และเนื้อหาเอเน็ต
แถมท้ายด้วยข้อสอบเอเน็ต ปี2551 มีเฉลยแนบด้วย ใช้ได้ดีทีเดียว
สรุปคณิตศาสตร์จากจุฬา

เม.ย. 12

โปรแกรมเฉลยข้อสอบเอนทรานส์คณิตศาสตร์ 10 ปีย้อนหลัง

โปรแกรมสร้างโดย นิสิตพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลด

เม.ย. 12

หนังสือสำหรับผู้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์


ดาวน์โหลดคลิก

เม.ย. 10

เนื้อหาและโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ มัธยม

เนื้อหาคณิต ม. 4-5-6
Calculus
จำนวนเชิงซ้อน
สมการและ Logarithm
ฟังชันและ Stat
Linear และ Matrix
ลำดับและตรีโกณ
ลำดับและอนุกรม
Brand summer camp 2008
Brand summer camp 2009
คณิต ม. 1-2-3
E-book Math O-A NET
คณิต โดย Bobby tutor
คณิต ม. 4-5-6 โดยรวม
คณิต ม. 1-2-3

เม.ย. 10

เก็งข้อสอบ PAT

Download แนวข้อสอบ

เม.ย. 10

แนวข้อสอบเตรียมอุดม

เป็นข้อสอบแข่งขันในโครงการสรรหานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาครับ
ครั้งที่1 รอบที่ 1 (PDF)
ครั้งที่1 รอบที่ 2 (PDF)
ครั้งที่2 รอบที่ 1 (PDF)
ครั้งที่2 รอบที่ 2 (PDF)
ครั้งที่3 รอบที่ 1 (PDF)
ครั้งที่3 รอบที่ 2 (PDF)
ครั้งที่4 รอบที่ 1 (PDF)
ครั้งที่4 รอบที่ 2 (PDF)
ครั้งที่5 รอบที่ 1 (PDF)
ครั้งที่5 รอบที่ 2

เม.ย. 09

รวมสูตรคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

ดาวน์โหลดเลย

เม.ย. 09

คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับประถมศึกษา

ข้อสอบเพชรยอดมงกุฎ ป. 3-4 ครั้งที่ 4

ข้อสอบเพชรยอดมงกุฎ ป 5-6 ครั้งที่ 4

ข้อสอบเพชรยอดมงกุฎ ป 3-4 ครั้งที่ 5

ข้อสอบเพชรยอดมงกุฎ ป 5-6 ครั้งที่ 5

ข้อสอบเพชรยอดมงกุฎ ป 1-3 ครั้งที่ 7

ข้อสอบเพชรยอดมงกุฎ ป 4-6 ครั้งที่ 7

Page 3 of 812345...Last »
Powered by Facebook Like Button plugin for WordPress

Ads Plugin created by Jake Ruston's Wordpress Plugins - Sponsored by Tuff Shed.