Category Archive: ข้อสอบคณิตศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้,สื่อการสอน,แบบทดสอบ,วิจัยในชั้นเรียน

ต.ค. 19

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1

เอาแบบทดสอบภาษาข้อสอบคณิตศาสตร์ป.1, ข้อสอบภาษาข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1. คลังข้อสอบภาษาข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้เลยครับ

[ข้อสอบคณิตศาสตร์คณิต น1]

[ข้อสอบคณิตศาสตร์ น2]

[ข้อสอบคณิตศาสตร์คณิต น3]

[ข้อสอบคณิตศาสตร์คณิต น4]

[ข้อสอบคณิตศาสตร์คณิต น5]
[
ข้อสอบคณิตศาสตร์คณิต น6]

[ข้อสอบคณิตศาสตร์คณิต น7]

[ข้อสอบคณิตศาสตร์

มี.ค. 10

คลังข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1,ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1

รวมข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รวมให้ดาวน์โหลด 13 ชุด

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 ชุดที่ 1

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 ชุดที่ 2

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 ชุดที่ 3

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 ชุดที่ 4

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 ชุดที่ 5

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 ชุดที่ 6

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 ชุดที่

ก.ค. 05

แจกข้อสอบ GAT-PAT ปี 52 ครั้งที่ 3

ก็สำหรับนักเรียนทุกคนที่ต้องการข้อสอบไว้เตรียมความพร้อม ฉบับนี้ก็เป็นฉบับหนึ่งที่เป็นควรเตรียมตัวครับ
ข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 1)

ข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 2)
ข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ข้อสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)
ข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
ข้อสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4)
ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ข้อสอบความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6)
ข้อสอบความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1)
ข้อสอบ

ก.ค. 04

ข้อสอบ PISA วิชาคณิตศาสตร์

ในปีนี้จะมีการทดสอบระดับนานาชาติครับคือการสอบ PISA ซึ่งมีความพยายามของทางกระทรวงที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบรายการนี้หลังจากทำได้จากการสอบโอเน็ตในปีนี้ไปแล้ว ซึ่งทุกท่านก็คงจะทราบผลการสอบโอเน็ตในภาพรวมของประเทศไปบ้างแล้ว วันนี้ก็เลยเอาตัวอย่างข้อสอบ PISA มาให้คุณครูเพื่อใช้เตรียมนักเรียนให้พร้อมที่สุดครับ

ดาวน์โหลด

ก.ค. 03

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้

ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่ได้โหลดมาจากเว็บกลุ่มนิเทศฯ ของสพป.สตูล ครับ เป็นแบบทดสอบที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการศึกษาแกนกลาง 2551 ครูท่านใดนำไปใช้ก็นำมาแลกเปลี่ยนกันครับ

สาระที่ 1  จำนวนและการดำเนินการ

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 1
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 2
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 3
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 4

สาระที่ 2  การวัด

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 5
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 6
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 7
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 8
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 9
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ 

ก.ค. 02

ข้อสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตามสาระการเรียนรู้

ไปเจอมาจากเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศฯ สตูลครับ น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการเตรียมตัวสอนของครูได้

สาระที่  1 จำนวนและการดำเนินการ

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 1

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 2

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 3

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 4

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 5

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 6

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 7

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 8

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6

มิ.ย. 08

แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์

มิ.ย. 08

สร้างใบงานคณิตศาสตร์ง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม

ชื่อของมันคือโปรแกรม Microsoft Math Worksheet Generator เป็นโปรแกรมสำหรับวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่งโปรแกรมสามารถสุ่มสร้างโจทย์ได้หลากหลายรูปแบบ โดยเมื่อตั้งค่ารูปแบบโจทย์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างเอกสารแบบฝึกหัดบน
โปรแกรม Microsoft Word ตั้งแต่เวอร์ชัน 2003 ขึ้นไป ผู้ใช้สามารถกำหนดจานวนข้อที่ต้องการสร้างข้อสอบได้ ซึ่งสามารถกาหนดได้สูงสุดถึง 100 ข้อ เมื่อโปรแกรมสร้างข้อสอบออกมาให้แล้วจะมีพื้นที่สาหรับใส่คำตอบเพื่อให้ผู้ เรียนได้เขียนคำตอบลงไป นอกจากนั้นโปรแกรมจะทำการสร้างเฉลยออกมาในหน้าสุดท้ายให้ด้วยผมลองทำดูก็สะดวกดีแต่เสียนิดเดียวต้องมาเลือกรูปแบบข้อสอบเอาเองเพราะข้อสอบที่โปรแกรมทำให้นั้นจะมีรูปแบบเดียวกันตลอด

ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิกเลยครับ

คู่มือการใช้

พ.ค. 30

ebook คณิตศาสตร์ หนูพัดสัมผัสคณิตศาสตร์

เป็นebook ที่เกี่ยวกับการผจญภัยเกี่ยวกับเรื่องรวมของหนูพัดที่ได้สัมผัสกับคณิตศาตร์มีทั้งเรื่องในชีวิตประจำวันมาบูรณาการเข้ากับวิชาคณิตศาสตร์ ก็เป็นหนังสือที่น่าในใจมากทีเดียว

ดาวน์โหลดคลิกครับ

พ.ค. 29

ข้อสอบพัฒนาอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์

เป็นตัวอย่างข้อสอบของปี 2552 ของ สถาบัน one2one Math School น่าจะเป็นแนวทางในการนำไปติวนักเรียนหรือฝึกหัดในการทำแบบทดสอบครับ

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=27C7A37F6CXV[2HIFRO5[6C69SERI1

Page 1 of 812345...Last »
Powered by Facebook Like Button plugin for WordPress

Ads Plugin created by Jake Ruston's Wordpress Plugins - Sponsored by Tuff Shed.