Admin

Author's details

Name: jakkapat somboon
Date registered: กุมภาพันธ์ 16, 2010

Latest posts

  1. ข้อสอบประเมินผลการเรียนรู้ ชั้น ป.1 — มกราคม 14, 2014
  2. ข้อสอบศิลปะ ป.6 — ธันวาคม 20, 2013
  3. แบบทดสอบสุขศึกษาฯ ป.6,ม.3 — ธันวาคม 20, 2013
  4. แบบทดสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี — ธันวาคม 20, 2013
  5. ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3 — ธันวาคม 20, 2013

Most commented posts

  1. แผนการจัดการ เรียนรู้ภาษาไทย ป.1-6 — 65 comments
  2. แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.1-6 — 54 comments
  3. แผนการจัดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ ป.1-6 — 48 comments
  4. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1-6 — 37 comments
  5. แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.1 — 25 comments

Author's posts listings

ก.ค. 11

แจกข้อสอบอิงมาตรฐาน ชั้น ป.4

แจกข้อสอบอิงมาตรฐาน ชั้น ป.4

ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.4

ก.ค. 09

แจกข้อสอบอิงมาตรฐาน ชั้น ป.3

แจกข้อสอบอิงมาตรฐาน ชั้น ป.3

ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.3

ก.ค. 08

แจกข้อสอบอิงมาตรฐาน ชั้น ป.2

แจกข้อสอบอิงมาตรฐาน ชั้น ป.2

ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.2

แจกข้อสอบอิงมาตรฐาน ชั้น ป.2…

ก.ค. 07

แจกข้อสอบมาตรฐาน ชั้น ป.1

ในแต่ละระดับมีทุกกลุ่่มสาระให้เลือกนำไปใช้ นำไปแล้วก็ปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้สูงที่สุดนะครับ

ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.1

ก.ค. 06

แจกข้อสอบ GAT-PAT ปี 53 ครั้งที่ 1

แจกอีกชุดสำหรับข้อสอบ GAT-PAT ประจำปี 53 ในการสอบครั้งที่ 1

ก.ค. 05

แจกข้อสอบ GAT-PAT ปี 52 ครั้งที่ 3

ก็สำหรับนักเรียนทุกคนที่ต้องการข้อสอบไว้เตรียมความพร้อม ฉบับนี้ก็เป็นฉบับหนึ่งที่เป็นควรเตรียมตัวครับ
ข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 1)

ข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 2)
ข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ข้อสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)
ข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
ข้อสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4)
ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ข้อสอบความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6)
ข้อสอบความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1)
ข้อสอบ

ก.ค. 04

ข้อสอบ PISA วิชาคณิตศาสตร์

ในปีนี้จะมีการทดสอบระดับนานาชาติครับคือการสอบ PISA ซึ่งมีความพยายามของทางกระทรวงที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบรายการนี้หลังจากทำได้จากการสอบโอเน็ตในปีนี้ไปแล้ว ซึ่งทุกท่านก็คงจะทราบผลการสอบโอเน็ตในภาพรวมของประเทศไปบ้างแล้ว วันนี้ก็เลยเอาตัวอย่างข้อสอบ PISA มาให้คุณครูเพื่อใช้เตรียมนักเรียนให้พร้อมที่สุดครับ

ดาวน์โหลด

ก.ค. 03

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้

ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่ได้โหลดมาจากเว็บกลุ่มนิเทศฯ ของสพป.สตูล ครับ เป็นแบบทดสอบที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการศึกษาแกนกลาง 2551 ครูท่านใดนำไปใช้ก็นำมาแลกเปลี่ยนกันครับ

สาระที่ 1  จำนวนและการดำเนินการ

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 1
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 2
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 3
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 4

สาระที่ 2  การวัด

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 5
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 6
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 7
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 8
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 9
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ 

ก.ค. 02

ข้อสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตามสาระการเรียนรู้

ไปเจอมาจากเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศฯ สตูลครับ น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการเตรียมตัวสอนของครูได้

สาระที่  1 จำนวนและการดำเนินการ

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 1

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 2

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 3

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 4

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 5

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 6

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 7

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 8

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6

มิ.ย. 08

ข้อสอบโอเน็ต ปี 2554

หลังจากที่ทุกฝ่ายพอใจกับผลการสอบโอเน็ตปีนี้เป็นอย่างมาก หลายโรงเรียนผลการสอนคะแนนสูงขึ้นทุกรายวิชาก็ขอแสดงความยินดีด้วย เพราะโอเน็ตเป็นอะไรที่สำคัญต่ออนาคตของทั้งนักเรียน ครู โรงเรียน รวมถึงเขตพื้นที่เองก็ตาม ก็ลองมาดูครับว่าข้อสอบที่ออกมาปีนี้มันง่ายกว่าปีที่แล้วที่โรงเรียนสอบตกระนาวจริงหรือเปล่า ก็ลองโหลดไปเป็นแนวทางในการเตรียมตัวอีกรอบนะครับผมรวบรวมมาได้ทุกระดับแล้ว

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ชุดที่ 1 ภาษาไทย/วิทยาศาสตร์/สุขศึกษา/ศิลปะ/การงานอาชีพฯ

ชุดที่ 2 สังคมศึกษา/อังกฤษ/คณิตศาสตร์
เฉลยทั้งสองชุด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชุดที่ 1 ภาษาไทย/วิทยาศาสตร์/สุขศึกษา/ศิลปะ/การงานอาชีพฯ
ชุดที่ 2 สังคมศึกษา/อังกฤษ/คณิตศาสตร์
เฉลยทั้งสองชุด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาภาษาไทย
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาสังคมศึกษา
วิชาศิลปะ/สุขศึกษา/การงานอาชีพฯ

Page 5 of 21« First...34567...1020...Last »
Powered by Facebook Like Button plugin for WordPress

Ads Plugin created by Jake Ruston's Wordpress Plugins - Sponsored by Tuff Shed.